تماس با ما

 

هرگونه پیام شخصی با آقای فخرالدین طاهرزاده داشتین و یا قصد صحبت شخصی با ایشان را داشتین فقط کافیه فرم زیر را پر کرده تا ما به شما جواب دهیم یا به آقای طاهرزاده شما را وصل کنیم